HemOm föreningenOm boendetOm Röda bergenÖverlåtelseinformationNy medlemKontaktuppgifterNyheterSökLogga in (endast för styrelsen)
Att vara medlem i vår förening
En bostadsrättsförening bygger på att medlemmarna hjälps åt och gemensamt tar ansvar för fastigheterna och trivseln.

Som medlem i en bostadsrättsförening är man inte hyresgäst, utan förväntas delta i skötseln av våra gemensamt ägda fastigheter, t.ex. genom att närvara vid föreningens årsstämma och vid skötseldagarna som äger rum två gånger per år, samt vara beredd att under en period vara ledamot i föreningens styrelse.

Skötseldagarna äger normalt rum i april och oktober varje år. Då hjälps vi bl.a. åt att städa undan diverse saker som blivit liggande runt fastigheterna, ta in/ut utemöblerna och plantera/slänga pelargoner i balkonglådorna. Vi avslutar med korvgrillning som styrelsen ordnar, som är ett bra tillfälle att prata med både styrelse och grannar. Datum för detta aviseras vid portarna och här på hemsidan.

Inför föreningens årsstämma, som normalt äger rum i maj, söker föreningens valberedning efter ledamöter till styrelsen. Håll utkik efter anslag vid portarna på våren.

Ansvar och hänsyn
Verdandi 42 vill vara en bostadsrättsförening där medlemmarna tar ett aktivt och gemensamt ansvar för sitt boende och visar varandra hänsyn. Det senare innebär bl.a. att man måste tänka på att föreningens hus - liksom alla andra hus byggda på 1920-talet - är något lyhörda. Ljudnivån måste därför anpassas, särskilt på kvällar, nätter och tidiga morgnar. Ska man ha bjudning i sin lägenhet är det dessutom en trevlig gest mot grannarna att i förväg annonsera detta genom ett anslag i trapphuset, med namn och telefonnummer.

Ljud från trädgårdarna hörs mycket bra in i lägenheterna, särskilt varma sommardagar när man kan behöva ha fönstren öppna. Visa dina grannar, i såväl vår förening som i intilliggande, hänsyn genom att inte spela musik på gårdarna.
 
Rökning får inte förekomma på vädringsbalkonger och inte heller i trapphus, tvättstugor, källare och andra gemensamma utrymmen. Vid rökning på innergårdarna eller utanför portarna ska fimparna tas om hand. Genom en lagändring som trädde i kraft 2022 kan det medföra böter att slänga cigarettfimpar och snus på marken.

Fastighetsförvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning hanteras av Fastighetsägarna Service Stockholm AB. Till förvaltaren - och således inte till styrelsen - ska alla frågor riktas som rör t.ex. avgiftsaviseringar. 

Service och underhåll av gemensamma utrymmen och inventarier och annan gemensam utrustning bekostas av föreningen och sköts av Fastighetsägarna Service. Vad som omfattas av fastighetsförvaltningen är alltså bl.a. tvättstugor, trapphus, portar, fasader, tak och värmesystem.

Om man som medlem upptäcker någon skada, brist eller skadegörelse, ska detta felanmälas till Fastighetsägarna Service, se fliken "Kontaktuppgifter".
 
Vid akuta fel som inträffar utanför kontorstid eller under helger kan man kontakta Fastighetsägarnas jour, se fliken "Kontaktuppgifter". Med akuta fel menas fel som måste åtgärdas omgående och där åtgärderna inte kan anstå till nästföljande arbetsdag. Exempel på sådant är översvämning, fel på centralvärmeanläggningen eller strömavbrott som beror på fel i byggnadernas elinstallationer.


I menyerna till höger finns ytterligare information om olika aspekter av boendet.
Uppdaterat 2023-11-16
Utskriftsvänlig sida
Om boendet
Gemensamma anläggningar
Postutdelning
Dörrar och lås
Sophantering m.m.
Boendeparkering
Autogiro
Rutiner vid renovering
Andrahandsupplåtelse
Bostadsrättsföreningen Verdandi 42 • verdandi42.se •
Provided by Webforum