HemOm föreningenOm boendetOm Röda bergenÖverlåtelseinformationNy medlemKontaktuppgifterNyheterSökLogga in (endast för styrelsen)
Trapphus
Föreningens trapphus renoverades 2013 och är i mycket gott skick. Eftersom avsikten är att de ska förbli i samma goda skick under lång tid framöver, måste vi alla vara aktsamma. Detta gäller förstås i särskilt hög grad vid in- och utflyttning samt i samband med lägenhetsrenoveringar. I det senare fallet sker en efterbesiktning av trapphuset för att säkerställa att de hantverkare som medlemmen anlitat inte har skadat trapphuset. 

Trapphus och foajéer städas av en anlitad städfirma en gång i veckan. Textilmattorna i foajéerna byts med jämna mellanrum.

I trapphusen och foajéerna får inga föremål finnas som kan blockera utrymningsvägar. Varken barnvagnar eller cyklar eller annat gods får alltså ställas där.

Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor i källarplanet på Rödabergsgatan 5 respektive Rödabergsgtan 7.

På Rödabergsgatan 5 finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. All utrustning bokas på en lista som finns utanför tvättstugan.

På Rödabergsgatan 7 har tvättstugan två avdelningar. Den ena avdelningen - den inre - förutsätter tidsbokning och är utrustad med två stora tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. I den andra avdelningen finns tre något mindre tvättmaskiner som inte kan bokas i förväg samt därutöver en fristående centrifug, en torktumlare och ett torkskåp.

Bokade tvättider måste hållas och får inte överskridas. Tiden för att disponera torktumlare och torkskåp är alltid utsträckt till en timme efter tvättpassets slut. Om en bokad tvättid inte skulle ha tagits i anspråk inom 30 minuter efter tvättpassets början, har annan medlem rätt att ta över tiden.
 
Cykelrum 
Låsbara cykelrum finns i källarvåningarna på Falugatan 14 och Rödabergsgatan 7. Ingång sker genom plåtdörrarna till höger om respektive port. Cyklar får inte ställas i källargångar eller på gårdarna och givetvis inte heller innanför porten. Inte heller får cyklar lutas mot husens ytterväggar. 
  
Gårdar
Föreningen har två fina innergårdar. Till sommaren hjälps vi åt att sätta ut trädgårdsmöbler och två grillar per gård som fritt kan användas av medlemmarna. Observera att uteplatserna i första hand är till för medlemmarna själva, inte för fester med gäster. Det är inte möjligt att i förväg ”boka” bord på innergårdarna, och ska man ha en större tillställning med vänner, kan det vara bättre att överväga någon av de många restauranger som finns i Vasastan.

För vissa skötselåtgärder anlitas Fastighetsägarna Service. En del av ansvaret för gårdsunderhållet ligger dock på medlemmarna själva. Av detta skäl ordnas skötseldagar två gånger per år då medlemmarna samlas för att bl.a. flytta in/ut trädgårdsmöbler, plantera/slänga växterna i balkonglådorna etc. Se vidare under "Om boendet".
Uppdaterat 2023-11-16
Utskriftsvänlig sida
Om boendet
Gemensamma anläggningar
Postutdelning
Dörrar och lås
Sophantering m.m.
Boendeparkering
Autogiro
Rutiner vid renovering
Andrahandsupplåtelse
Bostadsrättsföreningen Verdandi 42 • verdandi42.se •
Provided by Webforum