HemOm föreningenOm boendetOm Röda bergenÖverlåtelseinformationNy medlemKontaktuppgifterNyheterSökLogga in (endast för styrelsen)
9 mars 2024
Medlems information

Medlems information 

Vi hoppas att ni mår bra och ser fram emot att träffa er på två viktiga evenemang. Först och främst vill vi informera er om att Årsmötet kommer att äga rum den 11 juni, klockan 18.00 (ändrad tid) på Hotel Blique by Nobis, Gävlegatan 18. Vi kommer att återkomma med den formella kallelsen, inklusive dagordning och övrigt material, senast tre veckor före mötet. Var vänliga och notera detta i era kalendrar redan nu.

När det gäller Årsmötet har vi några viktiga punkter att ta upp. Som vanligt kommer dagordningen att anslås, tillsammans med förslaget till nya stadgar som beslutades vid föregående stämma och nu behandlas för slutligt beslut. Förslaget till nya stadgar finns också tillgängligt på föreningens hemsida, där även dagordningen och handlingar såsom årsredovisning och revisorernas berättelse kommer att publiceras tre veckor före stämman. Enligt nuvarande stadgar ska motioner vara styrelsen tillhanda senast 31 mars, (maila på styrelsen@verdandi42.se). Vi uppmanar er att besöka hemsidan för att hålla er informerade.

Vi är glada att meddela att reliningen har slutförts enligt plan, och styrelsen är nöjd med Rörtechs genomförande. Spolning och filmning av vertikala avloppsledningar kommer att utföras inom kort för att bedöma deras skick som underlag för framtida åtgärder. I samband med detta behöver Rörtech få tillgång till lägenheten överst liksom längst ner på respektive stam. Information kommer att delas ut till berörda lägenheter med dag och tid för genomförande.

I anslutning till Årsmötet vill vi också påminna er om den årliga städdagen den 4 maj 2024, mellan klockan 11.00 och 12.30. Efter städningen kommer vi att arrangera en grillning. Observera att städdagen kan ställas in vid snö eller regn, och information kommer att finnas på vår hemsida. En container kommer att finnas tillgänglig för enkel bortskaffande av material.

Vi ser fram emot att träffa er på både årsmötet och städdagen!

Bästa hälsningar,

Styrelsen

Uppdaterat 2024-04-30
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
28 maj 2024
Förslag till nya stadgar.
28 maj 2024
Kallelse till årsstämma 2024-06-11
18 maj 2024
Sommarhälsning och information från styrelsen
30 april 2024
Kallelse Årstämma 2024
30 april 2024
Städdag 4 maj
9 mars 2024
Medlems information
23 november 2023
Information avseende avgiftshöjning
10 oktober 2023
Städdag!
29 september 2023
Information stambyte
6 maj 2023
Förslag till uppdaterade stadgar
[1]​[2]​
Nyheter
Bostadsrättsföreningen Verdandi 42 • verdandi42.se •
Provided by Webforum