HemOm föreningenOm boendetOm Röda bergenÖverlåtelseinformationNy medlemKontaktuppgifterNyheterSökLogga in (endast för styrelsen)
28 maj 2024
Kallelse till årsstämma 2024-06-11

Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Verdandi nr. 42 kallas härmed till årsstämma.

Tid: tisdagen den 11 juni 2024 kl. 18.00 (fika serveras från kl. 17.30)

Plats: Blique by Nobis, Gävlegatan 18, 113 30 Stockholm

Dagordning

1. val av stämmoordförande

2. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

3. godkännande av röstlängd

4. fastställande av dagordning

5. val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare

6. fråga om kallelse behörigen skett

7. styrelsens årsredovisning

8. revisorernas berättelse

9. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

13. val av styrelseledamöter och suppleanter

14. val av revisor/er och suppleant

15. val av valberedning

16. övriga i kallelsen anmälda ärenden

a) Proposition från Styrelsen, ändring av stadgarna enligt bifogat förslag.

//Styrelsen

Nedan finns Årsredovisningen samt revisors berättelsen att ladda ner.  

RB 2023.pdf
ÅR Brf Verdandi 42.pades.pdf

Kallelsen anslagen den 28 maj 2024

Uppdaterat 2024-05-31
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
28 maj 2024
Förslag till nya stadgar.
28 maj 2024
Kallelse till årsstämma 2024-06-11
18 maj 2024
Sommarhälsning och information från styrelsen
30 april 2024
Kallelse Årstämma 2024
30 april 2024
Städdag 4 maj
9 mars 2024
Medlems information
23 november 2023
Information avseende avgiftshöjning
10 oktober 2023
Städdag!
29 september 2023
Information stambyte
6 maj 2023
Förslag till uppdaterade stadgar
[1]​[2]​
Nyheter
Bostadsrättsföreningen Verdandi 42 • verdandi42.se •
Provided by Webforum