HemOm föreningenOm boendetOm Röda bergenKontaktuppgifterNyheterKalenderStämma -21SökLogga in
12 januari 2015
Avgift införs för andrahandsupplåtelse
Enligt § 30 i föreningens stadgar har föreningen möjlighet att ta ut en årlig avgift av bostadsrättshavare som får tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Denna bestämmelse infördes i anslutning till en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2014 och som innebar vissa justeringar i de krav som uppställs för att en bostadsrättshavare ska få tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Tanken bakom avgiftsmöjligheten i § 30 är att föreningen ska ha möjlighet att kompensera sig för de ökade administrativa kostnader som kan uppstå till följd av att den - efter lagändringen - får fler ansökningar om andrahandsuthyrning att ta ställning till. 

Under hösten 2014 har styrelsen kunnat notera att sådana ökade administrativa kostnader har uppkommit och har därför beslutat att fr.o.m. den 1 januari 2015 ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Stadgarna ger möjlighet att ta ut en avgift som motsvarar 10 % av prisbasbeloppet. Styrelsen har emellertid funnit att avgiften på nuvarande stadium bör begränsas till 5 % av prisbasbeloppet, vilket avrundat utgör 2.250 kr per år. 

Beslutet om att införa en avgift för andrahandsupplåtelser träffar upplåtelser som styrelsen beviljar efter den 1 januari 2015. Avgiften ska betalas årsvis och i förskott. 
Uppdaterat 2016-06-03
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
bostadsrättsföreningen Verdandi 42 • www.verdandi42.sestyrelsen@verdandi42.se
Provided by Webforum