23 november 2023
Information avseende avgiftshöjning

 

Information avseende avgiftshöjning

 

 

Vi hoppas att ni har haft en trivsam sommar och höst. Styrelsen vill informera er om några viktiga beslut som nyligen har tagits angående föreningens ekonomi och framtida projekt.

 

Avgiftshöjning

På grund av det nuvarande marknadsläget och höjda räntor på lån, har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 15% från och med 1 januari 2024. Denna höjning kommer att användas för att möta de ökande kostnaderna för föreningens lån och drift samt nödvändiga investeringar i fastigheternas. Vi förstår att denna hyreshöjning kan påverka er ekonomi, och vi är tacksamma för ert stöd för att säkerställa föreningens långsiktiga stabilitet.

 

Framtida Projekt:

Efter den väl genomförda takomläggningen och balkongrenoveringen under hösten 2020 till försommaren 2021, har styrelsen beslutat att fortsätta investera i föreningens fastigheter för att hålla dessa i gott skick. Som tidigare informerats om har styrelsen beslutat att genomföra en så kallad relining av det horisontella stammarna. Detta arbete kommer att påbörjas under vintern med målsättningen att vara klart under Q1 2024. Avgiftshöjningen är en strategisk åtgärd för att möjliggöra dessa större projekt och bevara fastighetens värde över tid.Tack för er förståelse och samarbete.

 

Vänliga hälsningar,

Mvh

Styrelsen

Uppdaterat 2023-11-23