6 mars 2023
Förstudie - stammarnas skick
Idag har föreningens förvaltare Fastighetsägarna gått ut med information i postfacken om en förstudie om stammarnas skick och behovet av stambyte samt de besök i lägenheterna som behöver göras med anledning av detta. I enlighet med informationen i brevet, hänvisas eventuella frågor till Fastighetsägarna. 
Uppdaterat 2023-03-06