15 maj 2019
Årsstämma 25.5.2019
Årsstämma i föreningen äger rum lördagen den 25 maj 2019. Kallelse och dagordning har anslagits i trapphusen. Den upprättade årsredovisningen finns att tillgå under fliken "Stämma -19".
Uppdaterat 2019-05-20