4 maj 2020
2020 års föreningsstämma hålls den 13 juni
På grund av spridningen av det virus som orsakar covid-19 hålls årets föreningsstämma senare än brukligt. Stämma kommer således att hållas lördagen den 13 juni 2020 kl. 10.30 på den plats som framgår av anslagen kallelse (se även under fliken "stämma-20" på denna sida). Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Uppdaterat 2020-06-01