14 maj 2021
2021 års föreningsstämma hålls den 29 maj
Föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 29 maj 2021 kl. 11.00 på den plats som framgår av anslagen kallelse (se även under fliken "stämma-21" på denna sida). Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Uppdaterat 2021-05-17