Föreningsstämma hålls lördagen den 29 maj 2021 kl. 11.00. Kallelse och dagordning har anslagits i enlighet med vad som föreskrivs i stadgarna. Länk till kallelsen finns här nedan.

Verdandi 42 Kallelse Årsstämma 2021-05-29.pdf
 

Uppdaterat 2021-05-17