Föreningsstämma hölls lördagen den 25 maj 2019. Kallelse och dagordning hade anslagits i enlighet med vad som föreskrivs i stadgarna. Årsredovisning och stämmoprotokoll finns här nedan. 

verdandi42.år.2018.pdf

verdandi42.protokoll.årsstämma2019.pdf
Uppdaterat 2019-06-10