Föreningsstämma hålls lördagen den 13 juni 2020 kl. 10.30. Kallelse och dagordning har anslagits i enlighet med vad som föreskrivs i stadgarna. Länk till kallelsen och även till årsredovisningen finns här nedan.

verdandi42.kallelse.årsstämma13juni2020.pdf
 
verdandi42.år.2019.pdf
Uppdaterat 2020-06-01