Föreningens stadgar reviderades senast genom beslut vid dels ordinarie föreningsstämma den 13 maj 2014, dels extra föreningsstämma den 12 juni 2014. Ändringarna registrerades av Bolagsverket den 11 augusti 2014.


verdandi42.stadgar.2014.pdf
Uppdaterat 2018-09-09